กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุนทรี ซ่อนกลิ่น
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายณัฐพนธ์ ม่วงงาม
ครูอัตราจ้าง