ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 44) 12 ม.ค. 66
24 มิย. 65 กีฬา อบจ.สุพรรณบุรี (อ่าน 343) 23 ก.ย. 65
2 มิย. 65 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา (อ่าน 346) 23 ก.ย. 65
27 พค. 65 สถานศึกษาดีเด่น (อ่าน 343) 23 ก.ย. 65
23 มีค. 65 ประชุมศิษย์เก่า (อ่าน 347) 23 ก.ย. 65
25 กพ. 65 รับมอบรถตู้ (อ่าน 343) 23 ก.ย. 65
15 กพ. 65 กีฬาสี (อ่าน 346) 23 ก.ย. 65
4 กพ. 65 ทัศนศึกษา (อ่าน 326) 23 ก.ย. 65
4 กพ. 65 ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย (อ่าน 354) 23 ก.ย. 65
3 กพ.65 ค่ายพักแรม (อ่าน 323) 23 ก.ย. 65
20-23 มค. 65 ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน (อ่าน 340) 23 ก.ย. 65
20 มค.65 ประชาสัมพันธ์ประกวดออกแบบโลโก้ (อ่าน 221) 23 ก.ย. 65
14 มค. 65 รางวัลพฤหัสบดี (อ่าน 225) 23 ก.ย. 65
26 ธค. 64 โครงการพฤษศาสตร์ (อ่าน 234) 23 ก.ย. 65
24 ธค. 64 โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ (อ่าน 237) 23 ก.ย. 65
20 ธค. 64 พบ รมต.กระทรวงทรัพยากร (อ่าน 242) 23 ก.ย. 65
16 ธค. 64 สุ่มตรวจครู10เปอร์เซ็น (อ่าน 244) 23 ก.ย. 65
15 ธค. 64 ร่วมบริจาคโลหิต (อ่าน 223) 23 ก.ย. 65
15 ตค. 64 นักเรียนรับการฉีดวัคซีน (อ่าน 226) 23 ก.ย. 65
4 ธค. 64 พิจารณาขอทุนการศึกษา (อ่าน 244) 23 ก.ย. 65
4 ธค. 64 รับมอบอุปกรณ์กีฬา (อ่าน 241) 23 ก.ย. 65
3 ธค. 64 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (อ่าน 226) 23 ก.ย. 65
25 พย. 64 วันพระมหาธีรราชเจ้า (อ่าน 241) 23 ก.ย. 65
24 พย. 64 จิตอาสา (อ่าน 227) 23 ก.ย. 65
15-19 พย. 64 รายงานเปิดเรียน onsite (อ่าน 218) 23 ก.ย. 65
15 พย. 64 รองผอ.สพม.สุพรรณบุรี ตรวจ ติดตาม การเปิดภาคเรียน (อ่าน 218) 23 ก.ย. 65
11 พย. 64 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (อ่าน 227) 23 ก.ย. 65
5 พย. 64 ตรวจ ATK (อ่าน 229) 23 ก.ย. 65
29 ตค. 64 อบรมลูกเสือจิตอาสา (อ่าน 221) 23 ก.ย. 65
28 ตค. 64 ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน จาก สพม.สุพรรณบุรี (อ่าน 233) 23 ก.ย. 65
13 ตค. 64 พิธีวางพวงมาลา (อ่าน 227) 23 ก.ย. 65
13 ตค. 64 คำกล่าวน้อมรำลึก รัชกาลที่ 9 (อ่าน 222) 23 ก.ย. 65
9 ตค. 64 รับมอบอุปกรณ์กีฬา (อ่าน 225) 23 ก.ย. 65
5 ตค.64 มอบเกียติบัตรนักเรียนเรียนดี (อ่าน 217) 23 ก.ย. 65
28 กย. 64 ทุน ธกส (อ่าน 206) 23 ก.ย. 65
28 กย. 64 วันธงชาติไทย (อ่าน 223) 23 ก.ย. 65
22 กย. 64 โครงการเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ (อ่าน 217) 23 ก.ย. 65
21กย. 64 นิเทศ ติดตาม เพศวิถี (อ่าน 222) 23 ก.ย. 65
18 กย. 64 ลูกเสือ (อ่าน 221) 23 ก.ย. 65
16 กย. 2564 ทุนกาชาด (อ่าน 228) 23 ก.ย. 65
16 กย. 64 มอบโล่นวัตกรรม (อ่าน 218) 23 ก.ย. 65
7 กย. 64 เยี่ยมบ้านนักเรียนออนไลน์ (อ่าน 211) 23 ก.ย. 65
ประกาศการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3834) 17 พ.ย. 64
ปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3900) 29 ก.ค. 64