ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักเรียน ปีการศึกษา 2564

วันที่ 29 พฤษภาคม 2564

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี ภายใต้การบริหารงานโดย นายบรรเทา คุ้มฉายา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูเเละสภานักเรียน ดำเนินการมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี “เรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี ดีที่สุด” มุ่งมั่นสร้างคนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่สังคม ในอนาคต


โพสเมื่อ :    อ่าน 429 ครั้ง