รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวังหว้าราษฏร์สามัคคี
หมู่ที่ 5   ตำบลวังหว้า  อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140
เบอร์โทรศัพท์ 035455343 เบอร์แฟกส์ 035592270


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :