คณะผู้บริหาร

นางสาว อัจฉรา ยศศักดิ์ศรี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0806664173
อีเมล์ : aomsci.envi@gmail.com